יום המודעות לשחזור שד – BRA DAY

אישה אשר לקתה בסרטן השד חייבת להתמודד לא רק עם המחלה המאיימת על חייה, אלא גם עם פגיעה בשלמות גופה ובנשיותה. בחלק מהמקרים נדרשת כריתת השד כחלק מהטיפול במחלה. כיום רק כרבע מהנשים העוברות כריתת שד עקב סרטן,...

Learn More